Hvad vil du
sammenligne?

Jagtansvarsforsikring
eller
Trykjagt

Er du en jagt gæst fra udlandet?

Forsikringsbekræftelsen er obligatorisk i Tyskland for enhver jæger fra udlandet! Vi kan i øjeblikket ikke tilbyde forsikringsdækning for kunder med permanent ophold i Schweiz eller Italien.
nej
ja
4 trin i til din sammenligning

Hvor mange hunde vil du forsikre?

Dokumentation for hundens egnethed
(fx. mark- eller fuldbrugsprøve)
ingen
en
to
tre eller flere
3 trin i til din sammenligning

Hvad vil du gøre?

Sammenlign nu
eller
Registrer hunde og log ud

Hvor mange hunde vil du forsikre?

Jagthunde som med succes har gennemgået anerkendt jagthundetræning.
Download Informationer

Ansøgeren

Hundeliste

Er du medlem af landsdækkende jagtforbund?

nej
ja
2 trin i til din sammenligning

Vil du medforsikre en drone?

Anvendelse af drone (private) op til 5 kg i startvægt til jagtlige formål. Erhvervsmæssig brug (fx landinspektør) er ikke omfattet
nej
Drone op til 5 kg i startvægt
1 trin i til din sammenligning

Hvilken periode skal
din jagtansvarsforsikring gælde for?

 
3-år periode
1 år
dagsjagttagn
(14 dage)